Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W filmie Aguirre, Gniew Boży do konkwistadorów szukających złota przybywa dwoje Indian. Zakonnik podaje im Pismo Święte i mówi przewrotnie: „To jest Biblia, zawiera słowo Boże, które głosimy!”. Indianin przykłada ją do ucha i stwierdza: „Księga nie przemawia!”. „Dzicy są oporni w nawracaniu” – mówi zakonnik [1].

Jezus przed wstąpieniem do nieba nakazuje uczniom nie tylko głosić Ewangelię wszystkim narodom, ale uczyć ją zachowywać. Dzisiaj, mając odpowiednie przygotowanie intelektualne i pedagogiczne, tym bardziej nie należy zatrzymywać się w połowie drogi. Ewangelizacja to nie przekazywanie wiedzy, lecz świadectwo.

Ojciec Piotr Jordan Śliwiński przypomina, że kapłan powinien mieć świadomość tego, co mówi. Wierni świetnie wyczują, czy ktoś przekazuje prawdy jak matematyczne wzory, czy też słowo, które przemyślał i przeżył. Mówiąc: „grzeszycie”, „to czy tamto robicie źle”, musi pamiętać: „Halo, najpierw ja mam się zmienić” [2].

1 Aguirre, Gniew Boży, reż. Werner  Herzog, Niemcy–Anglia–Francja, 1972.
2 Spowiedź – dialog między grzesznikami. Z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim rozmawia Małgorzata Bilska, „Znak” 2008, nr 2 (633), s. 96.