Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W filmie Lost: Zagubieni Desmond od trzech lat mieszka w laboratorium na wyspie. Wierzy w informację, że co 108 minut musi wpisać do komputera kod i wcisnąć „Enter”, w przeciwnym razie wyspa eksploduje. Jest przekonany, że ratuje świat [1].

Prorok Izajasz wzywał do prostowania ścieżek Panu. Z pewnością nie miał na myśli wygładzania dróg ani równania gór z dolinami. Nawołuje, byśmy dbali o to, aby Jezus nie kluczył krętą drogą do naszego serca, nie potykał się o kamienie, wyboje i śmieci.

Doświadczenie stuleci powinno nas nauczyć, że:
wszystkie usiłowania ludzi, aby coś zmienić na lepsze,
równoważne są
ściganiu horyzontu.
Ale mimo to
nic innego nie może robić człowiek,
który chce pozostać lub stać się przyzwoitym [2].

1 Lost: Zagubieni Sezon 2, reż. Jeffrey Abrams, Marita Grabiak, USA 2007.
2 Piotr Krasucki, Magistra vitae, „Więź” 2003, nr 6 (536), s. 56.