Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Demagog – człowiek, zwłaszcza polityk czy działacz, głoszący hasła obliczone na łatwy efekt i poklask, starający się pozyskać zwolenników podstępem. Chcący w ten sposób wpływać na opinię publiczną i nią manipulować [1].

Starotestamentowe prawo rzeczywiście przewidywało możliwość rozwodu. Faryzeusze sprytnym pytaniem chcieli podejść Jezusa. Nie oczekiwali odpowiedzi, liczyli, że tym razem uda się Go ośmieszyć.

Święty Jakub przestrzega, że język jest ogniem, sferą nieprawości i złem, pełnym jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga, ale nim także przeklinamy ludzi. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo [2].

1 Zob. Słownik wyrazów obcych, red. Elżbieta Sobol, Warszawa 1995, s. 218.
2 Zob. Jk 3,6-10.