Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W filmie Dziewiąty dzień ksiądz Henri Kremer podczas pobytu w obozie koncentracyjnym otrzymuje dziewięciodniowy „urlop”. W tym czasie ma skłonić biskupa Luksemburga do współpracy z nazistami. Jeśli mu się nie uda, będzie musiał wrócić do swojego baraku w Dachau [1].

Wbrew zaleceniom Jezusa, podobnie jak upominający Go Piotr, bardzo boimy się o swoje doczesne życie. Żyjemy tak, jakbyśmy nie wierzyli słowom Jezusa: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Ksiądz Adam Boniecki zapytany, czy istnieje wartość cenniejsza od życia, odpowiedział: „Chrześcijanin, kiedy mówi o życiu, ma na myśli także życie wieczne. Wtedy odpowiada, że nie istnieje. Są wartości, za które można, i pewnie czasem trzeba, oddać życie doczesne” [2].

Dziewiąty dzień, reż. Volker Schlöndorff, Niemcy–Luksemburg, 2004.
2  Katarzyna Kolenda-Zaleska, Życie jest święte, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 40 (2830), s. 8.