Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Rabbi Mosze z Kobrynia nauczał: „Kiedy wypowiadasz przed Bogiem jakieś słowo, wejdź w słowo całym swoim ciałem”. Na pytanie: „Jak może człowiek, który jest taki duży, wejść w małe słowo?”, odpowiedział: „Kto myśli, że jest większy niż słowo – o tym w ogóle nie mówimy” [1].

Czas stanął tylko anioły lekko poruszają
błękitnozłotymi skrzydłami
choć nawet one wstrzymały oddech
kładą palec na ustach stworzenia
by nie spłoszyć
Słowa [2].

1 Martin Buber, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań–Warszawa 2005, s. 218.
2 Monika Winiarska, Gloria in excelsis, „Więź” 2007, nr 4 (582), s. 73.