Jezus wysyła w drogę, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń Kłaniam się Tobie (I–II zw.)

Panie Jezu Chryste, z wiarą klękamy w Twojej obecności. Słowa dzisiejszej pieśni przypominają, że wraz z nami klęka przed Tobą całe stworzenie. Wszystko, co powstało na Twoje słowo: „rzeczy widzialne i niewidzialne”, niebo, aniołowie i świat cały. Jesteśmy bowiem stworzeni na Twój obraz, jesteśmy koroną wszystkich stworzeń. Dlatego kiedy my klękamy na adorację, adoruje Cię całe stworzenie. Co więcej, z całego stworzenia to my pierwsi powinniśmy oddawać Ci chwałę. Całe stworzenie czeka na naszą adorację.

Jezu, Panie Przedwieczny, czynimy to na początku lipca z wielką radością, kiedy wokół nas rozkwita i dojrzewa całe stworzenie, a w nas rodzi się radość z rozpoczętych wakacji i urlopów. Prorok Izajasz ukazuję Cię dzisiaj w znaku nowej Jerozolimy, czyli w Kościele, w którym troszczysz się o nas jak matka karmiąca swe dziecko. Z Ciebie, Panie, jak z obfitego źródła wypływa pokój, wszelka pociecha, każda rozkosz i ludzka godność, która jest odblaskiem Twojej chwały.

Panie nasz i Stwórco, zanim wyruszymy na wakacyjne szlaki, na kolanach wyznajemy prawdę wiary obejmującą piękno stworzenia i dziękujemy za Twoją dobroć.

Pieśń Kłaniam się Tobie (III zw.)

Jezu Chryste, w Ewangelii przypominasz nam, że Boskie żniwa nigdy się nie kończą. Ziemskie zbieranie plonów traw, zbóż, warzyw i owoców ma swój początek i koniec każdego roku. Praca przy Twoim żniwie trwa stale. Musimy pamiętać, że jesteśmy do niej zaproszeni także podczas wakacji.

Panie, Ty mówisz: „Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. Radzisz, by nie brać ze sobą nic na drogę prócz pokoju i by mówić wszystkim: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”. Jezu Chryste, w bardzo ciekawą wysyłasz nas podróż i wyznaczasz intrygujące zadania. Udziel nam łaski, abyśmy chętnie przyłączyli się do Twoich żniwiarzy, gdy jutro wyjdziemy do pracy na roli, ale także wtedy, gdy w najbliższych dniach wyruszymy na wakacyjne drogi.

O błogosławieństwo i pomoc prosimy Ciebie i Twoją Matkę. Pod Twoją obronę...

Pieśń Kłaniam się Tobie (IV zw.)