Dwie wielkie decyzje, ks. Edward Staniek


Za chwilę odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Przypomnimy sobie dwie najważniejsze decyzje, jakie podjęliśmy w naszym życiu. Pierwsza polegała na wyrzeczeniu się świata, grzechu i Szatana. Druga na wyborze Boga i Jego świata.

Wielu ludzi sądzi, że można grać na dwa fronty. Jeden to przebywanie w świecie Boga, który jest odgrodzony od świata ciemności parkanem przykazań: nie zabijaj, nie cudzołóż, czcij ojca i matkę, nie kradnij, szanuj dzień święty, miłuj Boga i bliźniego, przebacz tym, którzy cię skrzywdzili. Drugi to możliwość wyjścia poza ten parkan i zbudowania sobie świata według własnej woli, a nie według woli Boga. Wydaje się im, że poza tym Bożym parkanem jest przestrzeń wolna do zagospodarowania, przestrzeń, która do nikogo nie należy, w której mogą czynić to, co się im podoba. Słyszeli o Szatanie i złu, ale traktują te wiadomości jako bajki o wilku czyhającym na Czerwonego Kapturka.

Tymczasem z objawienia Bożego wiemy, że nie ma przestrzeni wolnej. Tuż za parkanem Bożych przykazań rozpościera się ciemny las, a władzę w nim ma zło. Nikt nie może chodzić bezkarnie po jego terenie. Albo się mu podda, albo zginie w jego łapach. Święty Piotr przestrzega: „Czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając, kogo by pożarł”.

Wielu sądzi, że mogą bezkarnie wybrać ateizm, że mogą wyjść poza parkan Bożych przykazań, aby zbudować świat na własną rękę. Przeżyją straszne rozczarowanie. Kto porzucił światło, kto wybrał ciemności, ten wybrał władcę ciemności. Decyzja odwrócenia się od Boga jest równoznaczna z wejściem w paszczę zła, które potrafi błyskawicznie zniewolić człowieka.

Podziękujmy Bogu za chrzest, za tę decyzję wejścia w świat dobra, miłości, sprawiedliwości... Podziękujmy za tych, którzy nas do chrztu przynieśli, za rodziców i za chrzestnych, bo nikt nie dokonał dla nas tak wiele jak ci, którzy włączyli nas w środowisko Boże.

Głośno i wyraźnie jeszcze raz wyrzeknijmy się świata, który jest pod władzą Szatana i wybierzmy zdecydowanie świat Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.