Dobry Pasterz, ks. Tadeusz Mrowiec

 

Pieśń O Panie, Tyś moim Pasterzem (zw. I)

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszej Hostii. Głębię Twojej tajemniczej obecności pośród nas objawiasz nam zawsze swoim słowem. Dzisiaj w Ewangelii ukazujesz się jako pasterz owiec. W wielu przypowieściach i obrazach zachęcasz nas do tego, abyśmy należeli do Twojej owczarni. Wtedy Ty zatroszczysz się o wszystko.

Jezu, Dobry Pasterzu, każda adoracja pozwala nam odkrywać swoje miejsce w Twojej owczarni. Przed Tobą czujemy się jak owce na zielonym pastwisku. Obraz owiec to obraz pełnego szczęścia pod niebem. Owce są radosne i beztroskie. Mogą się cieszyć zieloną trawą. Nie martwią się o to, czy jej wystarczy, nie myślą, gdzie pójdą jutro, czy spadnie wystarczająco dużo deszczu, aby wyrosła nowa trawa, czy będzie świeciło słońce, aby ona dojrzała do spożycia. Owce nie zastanawiają się, ile jeszcze zostało czasu. Są wolne i spokojne. Wiedzą tylko, że pasterz jest i czuwa.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Pasterzem. Udzielaj nam podczas każdej modlitwy łaski przebywania w Twojej owczarni, pod Twoim okiem, pod Twoją opieką. Przecież wiele razy pouczałeś nas: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. [...] Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,25-32).

Pieśń O Panie, Tyś moim Pasterzem (zw. II)

Jezu Chryste, im dłużej klęczymy i wpatrujemy się w Twoje oblicze Dobrego Pasterza, tym większy pokój napełnia nasze serca. Nie musimy się niczego lękać, żadnych ciemności, żadnych mozolnych odcinków, żadnych trudniejszych dni, bo Ty jesteś z nami. Nie musimy się martwić o drogę, nie obawiamy się tego, że zbłądzimy, bo Ty prowadzisz nas po właściwych ścieżkach. Nie zadrży nasze serce na widok naszych przeciwników, bo Ty masz w ręku laskę, a w torbie kamienie i jak Dawid możesz odnieść zwycięstwo na każdym Goliatem. Nie musimy zabiegać o zaopatrzenie, bo Ty stół dla nas zastawiasz pełny, obfity, ze smacznymi potrawami i napojami. A na ucztę przygotowujesz także wonne olejki i godną szatę. Uwalniasz nas również od troski o nocleg i mieszkanie, bo Twój dom otwarty jest dla każdego z nas po wieczne czasy.

Pieśń O Panie, Tyś moim Pasterzem (zw. III)

Panie Jezu Chryste, klęcząc przed Tobą, prosimy dzisiaj o dar kapłanów, którzy jak Ty będą dla nas dobrymi pasterzami. Ty sam zachęcałeś nas do nieustannej modlitwy za powołanych i o nowe powołania. Zwracamy się zatem do Ciebie słowami modlitwy papieża Pawła VI:

O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego – Kościoła.

O Panie, daj kapłanom serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie Ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak serce dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni.

O Panie, daj kapłanom serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich.

Ponadto, o Panie, daj kapłanom serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą.

W końcu, o Panie, daj kapłanom serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.

Pieśń O Panie, Tyś moim Pasterzem (zw. IV)