Cytaty, myśli, aforyzmy


Ziemskie matki nigdy nie porzucają swoich dzieci. Tak samo Maryja, która kocha swoje żyjące dzieci, z jakąż miłością i jakąż dobrocią czyż nie pobiegnie chronić ich w ostatnich chwilach, kiedy najbardziej Jej potrzebują?
(św. Jan Bosko)

Boże macierzyństwo jest podstawą specjalnej relacji Maryi do Chrystusa oraz fundamentem Jej obecności w ekonomii zbawienia, zdziałanej przez Chrystusa Pana, jest ono zasadniczą podstawą stosunku Maryi do Kościoła. Maryja jest matką Tego, który od pierwszego momentu swego wcielenia w dziewiczym Jej łonie złączył w sobie - jako Głowie - swoje Mistyczne Ciało, którym jest Kościół. Stąd Maryja, jako matka Chrystusa, jest również matką wszystkich wiernych i wszystkich pasterzy, to znaczy całego Kościoła.
(Paweł VI)

W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako najczulsza matka nieustannie prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim, uczyli się pogłębiać swoją więź z Ojcem Niebieskim.
(św. Jan Paweł II)

Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo!
(św. Jan Paweł II)

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
(pieśń Z dawna Polski Tyś Królową)