Cytaty, myśli, aforyzmy


Jednorodzony Syn Boży stał się Synem Człowieczym, by synów ludzkich uczynić synami Bożymi. On, w ludzkim ciele sługa, w tym ciele służył tym, którzy są Jego sługami; czyni ich wolnymi, aby mogli oglądać Boga w postaci Bożej.
(św. Augustyn)

Miłosierdzie Boga to nie Jego słabość, ale manifestacja Jego wszechmocy.
(św. Tomasz z Akwinu)

Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć.
(Fiodor Dostojewski)

Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka.
(bł. Honorat Koźmiński)

Podobnie jak wąż porzuca wszystko, nawet część swojego ciała, byle tylko ocalić głowę, tak i ty, z wyjątkiem wiary, porzuć wszystko: bogactwo, ciało, a nawet życie. Wiara jest głową i korzeniem. Gdy wiarę ocalisz, to choćbyś wszystko inne postradał, odzyskasz w daleko większym stopniu.
(św. Jan Chryzostom)

Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie.
(sł. Boży kard. Stefan Wyszyński)

Powołaniem każdego chrześcijanina jest dawać świadectwo o Chrystusie całym swoim życiem. Dawać świadectwo o Chrystusie przede wszystkim w życiu osobistym, przyjmując szczerze Ewangelię, zachowując Boże przykazania i kierując się w każdej sytuacji nauczaniem Pana. Chodzi o powołanie każdego z ochrzczonych, ale odnosi się to w sposób szczególny do małżonków, rodzina bowiem jest pierwszym «domowym Kościołem», w którym rozpoczyna się dzieło ewangelizacji nowych pokoleń.
(św. Jan Paweł II)

Bóg jest Miłością, która zbawia, miłującym Ojcem, który pragnie widzieć, jak jego dzieci zwracają się do siebie nawzajem jako bracia i siostry, odpowiedzialnie promując wykorzystanie swoich różnych talentów w służbie wspólnego dobra rodziny ludzkiej. Bóg jest niewyczerpalnym źródłem nadziei nadającej sens życiu osobistemu i społecznemu. Bóg i tylko Bóg doprowadza do spełnienia każde dzieło dobra i pokoju.
(Benedykt XVI)