Cytaty, myśli, aforyzmy


Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.
(Arystoteles)

Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś.
(św. Augustyn)

Więcej zysku przynosi przebaczenie tym, którzy wyrządzili nam jakąś szkodę na dobru czy reputacji, niż gdybyśmy mieli przepłynąć morze i paść przed świętym grobem Chrystusa.
(św. Albert Wielki)

Błądzić to rzecz ludzka, przebaczać – boska.
(Alexander Pope)

Jeśli ktoś mi coś ukradł, to oznajmiam przed Bogiem, że to był prezent.
(J.R.R. Tolkien)

Świadom wyrządzonych mi krzywd przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycili.
(sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
(św. Jan Paweł II)

Modlę się za brata, który zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam.
(św. Jan Paweł II)