Cytaty, myśli, aforyzmy


Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymaliśmy i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca Miłosierdzia, i za które powinniśmy chwalebnemu Dobroczyńcy całym sercem dziękować, jest wielkie dobrodziejstwo naszego powołania: im zaś ono jest doskonalsze i większe, tym więcej jesteśmy Bogu dłużne.
(św. Klara)

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał; i ci do Niego przyszli. Oto tajemnica mojego powołania, całego mojego życia, a nade wszystko tajemnica upodobania, jakie Jezus ma dla mojej duszy. Nie wzywa tych, którzy są tego godni, lecz tych, których sam chce, lub - jak mówi św. Paweł: Bóg lituje się nad tym, nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje temu, nad kim chce się zmiłować.
(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Już wczesnym rankiem ziemia otwiera się tysiącami kielichów ku niebu. Mam na myśli, oczywiście, kwiaty, ale dawniej wśród nich były podobno też ludzkie serca, a moje serce wciąż ma jeszcze tę przypadłość, że chciałoby się ku niebu otworzyć.
(Joseph Wittig, Wniebowstąpienie)

Bóg wzywa was, byście pełniej służyli Mu swoim życiem, odpowiedzcie Mu wielkodusznie. Możecie być pewni, że życie oddane Bogu nigdy nie jest zmarnowane.
(Benedykt XVI)