Cytaty, myśli, aforyzmy


Czego Bóg może odmówić swoim dzieciom, skoro już wcześniej pozwolił im być Jego dziećmi?
(św. Augustyn)

Boskie słowo jest słodkie dla tego, kto się go uczy, słodsze dla tego, kto uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie.
(św. Albert Wielki)

Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa, skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje.
(św. Cyprian)

Pokora, posłuszeństwo i czystość uczynią was zawsze miłymi Maryi.
(św. Jan Bosko)

Wiara niech stanie się dla ciebie tym, czym jest dusza dla ciała. Niech przenika wszystkie twoje władze i ożywia wszystkie twoje sprawy, abyś się stał, o ile człowiek może, podobnym do Chrystusa, aby spełniło się na tobie słowo Apostoła: wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
(św. Józef Sebastian Pelczar)

Bóg jest dawcą każdego życia i wszystko, co żyje, podlega ojcowskiej pieczy Boga. Stąd też dziecko żyjące w łonie swej matki żyje równocześnie w Bogu. U Boga znajduje matka łaskę miłości i duchową siłę do macierzyńskiej ochrony życia poczętego i życia rozwijającego się.
(św. Jan Paweł II)