Cytaty, myśli, aforyzmy


Wielką rzeczą jest umrzeć dla Jezusa Chrystusa, ale nie mniejszą żyć dla Niego.
(św. Augustyn)

Odwaga niegodziwców składa się wyłącznie ze strachu innych. Bądźcie odważni, a zobaczycie, jak opadną im skrzydła.
(św. Jan Bosko)

W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.
(Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata – fragment)

Światu potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe, którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą.
(św. Jan Paweł II)

Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele (por. 2 Tes 2,4-12; 1 Tes 5,2-3; 2 J 7;1 J 2,18.22).
(KKK 675)

Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. „Nabył” On to prawo przez swój Krzyż. W taki sposób Ojciec „cały sąd przekazał Synowi” (J 5, 22) (por. J 5,27; Mt 25, 31; Dz 10,42; 17,31; 2 Tm 4,1). Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawić (por. J 3, 17) i dać życie, które jest w Nim (por. J 5,26). Przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza już samego siebie (por. J 3,18; 12,48), otrzymuje według swoich uczynków (por. 1 Kor 3,12-15) i może nawet potępić się na wieczność, odrzucając Ducha miłości (por. Mt 12,32; Hbr 6,4-6; 10,26-31).
(KKK 679)