Cytaty, myśli, aforyzmy


To nie pokarm eucharystyczny przemienia się w nas, ale my w sposób tajemniczy jesteśmy w niego przemienieni. Chrystus karmi nas, jednocząc ze sobą: On nas przyjmuje i przyciąga do siebie.

(św. Augustyn)

Wielkim nieszczęściem jest to, że zaniedbujemy uciekanie się do tego Boskiego pokarmu, aby przebyć pustynię życia. Jesteśmy na równi z osobą, która umiera z głodu obok suto zastawionego stołu.
(św. Jan Maria Vianney)

Niektórzy mówią, że aby często przystępować do Komunii Świętej trzeba być świętym. To nieprawda. To oszustwo. Komunia jest dla tych, którzy chcą stać się świętymi, a nie dla świętych. Lekarstwo podaje się chorym, tak jak pokarm słabym.
(św. Jan Bosko)

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.
(św. Albert Chmielowski)

Komunia Święta jest naszą siłą i naszym pokarmem, naszym szczęściem. Pozwala zakosztować niewypowiedzianego preludium niebieskiego życia.
(Paweł VI)

Istnieje wewnętrzny związek pomiędzy słowem Bożym i Eucharystią. Poprzez słuchanie słowa Bożego rodzi się i wzmacnia wiara (Rz 10,17); w Eucharystii Słowo, które stało się Ciałem, daje się nam jako pokarm duchowy. Z dwóch stołów, słowa Bożego i Ciała Chrystusa, Kościół otrzymuje i ofiaruje wiernym Chleb Życia. Słowo Boże, czytane w Kościele i głoszone w liturgii, prowadzi do Eucharystii jako do swego właściwego celu.
(Benedykt XVI)

Mądrość stół zastawiła obficie
I na święto zaprasza swój lud.
Przychodźcie na ucztę Syna Bożego,
Przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam.
(pieśń Mądrość stół zastawiła)