Cytaty, myśli, aforyzmy


Tego imię za życia wypisane jest w niebie,

komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie.
(Ignacy Krasicki)

Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może dla siebie kęs odkroić, nakarmić się, jeśli jest głodny.
(św. Albert Chmielowski)

Jest głód zwykłego chle­ba, ale i głód miłości, dob­ro­ci i tros­kli­wości; ludzie zaś tak bar­dzo cier­pią z po­wodu wiel­kiego ubóstwa. 
(św. Teresa z Kalkuty)

Dziel z in­ny­mi swój chleb, a le­piej będzie ci smakował.
(Phil Bosmans)

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
(św. Jan Paweł II)

Kościół jest pośrednikiem Bożego błogosławieństwa dla świata: otrzymuje je, przyjmując Jezusa, i przekazuje, przynosząc Jezusa. On jest miłosierdziem i pokojem, jakiego świat nie może dać sobie sam i którego potrzebuje jak chleba, a nawet więcej jak chleba.
(Benedykt XVI)