Cytaty, myśli, aforyzmy


Są sprawy Boże, które przerastają możliwości rozumu ludzkiego.

(św. Augustyn)

Wiara daje nam poznać to, czego nie można zobaczyć. To, co widać, nie jest już przedmiotem wiary, lecz wiedzy. My umysłem przyjmujemy Tego, którego nie zobaczyliśmy zmysłami.
(św. Grzegorz Wielki)

Boga czuje serce, nie rozum. Oto, czym jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu.
(Blaise Pascal)

Największym szczęściem myślącego człowieka jest pogłębienie tego, co można pogłębić, i z pokorą przyjąć to, czego pogłębić nie można.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Nie cu­da bo­wiem skłaniają realistę do wiary. Praw­dzi­wy realis­ta, który nie wie­rzy, zaw­sze znaj­dzie w so­bie moc i zdol­ność przecze­nia cu­dom i choćby na­wet stanął przed niewątpli­wym fak­tem, raczej nie dałby wiary włas­nym zmysłom, niżby miał uz­nać możli­wość cudu.
(Fiodor Dostojewski)

Bóg, którego można dotknąć, nie jest już Bogiem.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Największym cudem na świecie jest wiara człowieka w cud.
(Jean Paul Sartre)

Kto­kol­wiek mi mówi, że je­go wiara jest skończo­na i skończo­na jest je­go niewiara, po­dej­rze­wam, że nie mówi o wie­rze, lecz o złudze­niu wiary.
(ks. Józef Tischner)

Modlitwa jest aktualizacją wiary: modlitwa bez wiary staje się ślepa, wiara zaś bez modlitwy się rozpada.
(Joseph Ratzinger)

Wiara jest darem danym przy chrzcie, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem. Bóg skrywa się w tajemnicy: usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę zamknięcia Go w naszych pojęciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadziłoby do utracenia Go. Poprzez wiarę możemy przebić się przez pojęcia, nawet pojęcia teologiczne, i dotknąć Boga żywego. A Bóg, gdy już Go dotkniemy, natychmiast udziela nam swej mocy.
(Benedykt XVI)