Cytaty, myśli, aforyzmy

 

Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem.
(św. Augustyn)

Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza (por. J 1,3) i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie.
(Dei verbum, 25)

Światłość – to jest prawda o Bogu i o nas, prawda o naszym rodowodzie, który w pełnym znaczeniu jest jakby równoległy do rodowodu Chrystusa.
(bp Jan Pietraszko)

Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego! (…) przyszedłeś na świat, by śmierć zwyciężyć. Przyszedłeś, aby na życie ludzkie rzucić światło przez Ewangelię. (…) Tyś jest naszą nadzieją. Jedynie Ty masz słowa życia wiecznego.
(św. Jan Paweł II)

Ojciec wyraża odwiecznie swoje Słowo w Duchu Świętym. Dlatego Słowo, które od początku jest u Boga i jest Bogiem, objawia nam samego Boga w dialogu miłości między Osobami Boskimi i zaprasza nas do uczestnictwa w nim. Uczynieni na obraz i podobieństwo Boga miłości, możemy zatem zrozumieć samych siebie jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Słowo i z uległością poddajemy się działaniu Ducha Świętego. Tajemnica losu człowieka wyjaśnia się bowiem ostatecznie w świetle Objawienia dokonanego przez słowo Boże.
(Benedykt XVI, Verbum Domini)