BAZA PRZYKŁADÓWO Ewangelii trzeba mówić językiem zrozumiałym
dla współczesnego człowieka.