PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY


Pogłoski i argumenty, ks. Tomasz Jelonek
W Ewangelii czytamy o pierwszym zamachu na prawdę o zmartwychwstaniu. Kiedy Jerozolima zaczęła się napełniać wieścią, że grób jest pusty, a strażnicy przyszli i oznajmili to swoim mocodawcom, arcykapłani zwołali naradę więcej

Wymowa grobu Jezusa, ks. Rafał Buchinger
Opatrzność zatroszczyła się, aby grób Chrystusa zachował się przez wieki. Od dwóch tysięcy lat pielgrzymują do niego ludzie, by zyskać, umocnić lub wyznać swoją wiarę w zmartwychwstanie. Dlaczego? Pusty grób więcej

Wieść o zmartwychwstaniu, ks. Tadeusz Mrowiec
Od pustego grobu Jezusa rozpoczynają się dwie drogi przekazywania wiadomości o tym niezwykłym wydarzeniu. Pierwszą rozpoczyna sam Jezus: „A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie więcej