Banner

Misjonarski Ośrodek Formacyjny VINCENTINUM


Misjonarski Ośrodek Formacyjny VINCENTINUM

ul. Nowa Wieś 8, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 13 22
www.vincentinum.misjonarze.pl
vincentinum@misjonarze.pl

Terminy i tematy rekolekcji kapłańskich w 2017 roku

  • 9-12 października

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00, a kończą o godz. 12.00.

  • 19-22 listopada

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 18.30, a kończą  o godz. 12.00.

Temat: Misja kapłana a wyzwania współczesności w kontekście hasła: "Idźcie i głoście"

Uczestnikom rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe z łazienkami.

Prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły. 

Koszt: 375 zł

Prowadzący: ks. Stanisław Basiuk CM, wieloletni duszpasterz, proboszcz, rekolekcjonista

Na zakończenie rekolekcji wystawiamy odpowiednie zaświadczenia wymagane przez władze kościelne lub szkolne.

Zgłoszenia
www.vincentinum.misjonarze.org
vincentinum@misjonarze.pl
502 398 128