Banner
Wydrukuj tę stronę

HOMILIE I KAZANIA



Miarą skutecznego przekazu powinien być nie tyle rząd dusz,
ile wyrazistość Ewangelii.