17 czerwca 2019

 
Mt 5,38–42

„Jezus powiedział: «Nie stawiajcie oporu złemu; lecz jeśli cię ktoś uderzył w prawy policzek, nadstaw mu i drugi»”.

Zaskocz, zadziw i zdeprymuj wroga dążeniem do utrzymania z nim ludzkich więzi, gotowością do bycia razem i współdziałania pomimo doznawanej niesprawiedliwości i krzywdy. Zaniepokój brakiem narzekania, pretensji, złości, złorzeczenia i oznak odwetu.

Zaskocz, zadziw i zdeprymuj wroga swoją cichością rozumianą po Jezusowemu. Zmuś do myślenia, prezentując swoją godność człowieka pokoju i mądrości. Człowieka, który buduje na tym, co łączy, a nie dzieli, na tym, co w życiu najistotniejsze, czyli na miłości.

Zaskocz, zadziw i zdeprymuj wroga swoją „rozrzutnością” w pokorze, w gospodarowaniu czasem, w finansach. Zdumiewaj inwestycjami wroga.

Niewykluczone, że w atmosferze szacunku i miłości do niego przemyśli swoją postawę życiową, dojrzy swą nikczemność, otworzy się na łaskę nawrócenia i ją spożytkuje, powracając do wiary i miłości, a z dotychczasowego wroga stanie się dozgonnym przyjacielem.

#Zaskocz, zadziw i zdeprymuj, by z byłym wrogiem wędrować drogą zbawienia do nieba. Na tym polega miłość nieprzyjaciół.

ks. Rafał Buchinger