Banner

Mk 9,2–10

„Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza»”.

Jezus, nie ruszając się z ziemi, trzech spośród dwunastu apostołów zabrał ze sobą „na górę”, czyli mówiąc prosto – do nieba.

Trzech wybrańców już za ziemskiego życia mogło do woli oglądać Mistrza w pełni majestatu i boskiej chwały oraz spotkać się z innymi mieszkańcami królestwa Bożego.

Tego, co wówczas przeżyli owi trzej wybrańcy, nie potrafili wyrazić słowami, a więc tym bardziej my nie potrafimy. Powstrzymamy się zatem od konfabulacji.

Pewne jest, że nie chcieli już wracać do doczesnej rzeczywistości i mieszkańców ziemi. Chcieli pozostać tam, gdzie byli, i już na zawsze obracać się w ekskluzywnym niebiańskim towarzystwie. Zaproponowali zatem Jezusowi: „Postawimy trzy namioty”, czyli utrwalimy tę chwilę nieziemskiego szczęścia i pozostaniemy w niej już na stałe.

#Chrześcijanin żyje i działa tu i teraz, ale zawsze w perspektywie nieba. Jemu obce jest cofanie się w przeszłość albo marzycielskie wybieganie w przyszłość. Jeśli tak postępuje, to marnuje wartość bezcenną – czas.

ks. Rafał Buchinger