Banner

Łk 8,4–15

„W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”.

Wierzącym staje się ten, kto z dobrej i czystej woli przyjmuje łaskę wiary i zachowuje przez medytację, a kierując się konsekwentnie jej wskazaniami, wydaje owoc dobrych czynów. Najcenniejszym owocem wiary w Boga jest wolna od kastowości miłość do człowieka.
#Łaskę wiary przyjmuje ten, kto zawsze mówi Bogu „chcę” i czyni to, czego On pragnie.

ks. Rafał Buchinger