16 listopada 2018

Łk 17,26–37 

„Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy”. 

Bóg wielokrotnie oświadczał: zbawienie jest tylko dla wierzących w Jezusa! Czy Sprawiedliwy i Miłosierny zmieni kiedyś zdanie w tej kwestii? Wielu sądzi, że w ostatniej chwili, gdy przyjdzie powtórnie na ten świat, zmieni.

Ze złudzenia ostatecznie wyprowadza chrześcijan Jezus przysłowiem o sępach i padlinie.

W dniu sądu ostatecznego Bóg oczyści ludzkość za pośrednictwem „sępów”, czyli aniołów, z „padliny”, czyli umarłych w wierze. Uczyni to tak błyskawicznie i nieodwracalnie, jak wywiązują się ze swego zadania te sępy.

#Dlatego Kościół cierpi i cierpliwie czeka na boskie uporządkowanie.

 ks. Rafał Buchinger