Banner

Mt 12,1–8

„Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść”.

W dzień święty Jezus dopuścił na swych uczniów głód, aby chrześcijanom uzmysławiać, na czym polega pełne i doskonałe oddawanie czci Bogu.
#Boga czci się uwalnianiem się od zła, by będąc wolnym, móc się oddać bez reszty pełnieniu Jego woli, czyli miłości.

ks. Rafał Buchinger