Banner

Mk 10,1–12

„Przyszli do Niego faryzeusze i wystawiając Go na próbę, pytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną”.

Od zawsze małżeństwo i prokreacja wywoływały nasycony emocjami zamęt i skłócały ludzi między sobą. Szatan w każdym pokoleniu pogrywa tą kartą. Próbował tej sztuczki z Jezusem w czasie kuszenia na pustyni, a potem, pod pozorem trudności w rozumieniu prawdy, szydząc z małżeństwa, rodziny, nieba, obwarowanych przez Stwórcę boskimi regułami.

#Samowola w stosunku do życia zawsze przynosi nieszczęście, zaś odniesienie się do niego wedle reguł Boga gwarantuje szczęście.

ks. Rafał Buchinger