ADORACJE: 1. NIEDZIELA MAJA


Boska miłość, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, przez swoje zmartwychwstanie odnowiłeś całe stworzenie. Wszystko czynisz nowe. Nową ziemię i nowe niebo. Święty Jan w odczytywanym dzisiaj fragmencie Apokalipsy ukazuje nam otrzymaną od Ciebie wizję więcej

 Święta Uczta, ks. Edward Staniek
Panie Jezu, maj to miesiąc, w którym wiele dzieci po raz pierwszy przystępuje do Komunii Świętej. Zajmują one miejsce przy świętym stole, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii. To ważne wydarzenie w każdej parafii. Przypomina ono więcej