ADORACJE: 1. NIEDZIELA KWIETNIA


Pan mój i Bóg mój, ks. Tadeusz Mrowiec

Zmartwychwstały Panie, tak często jesteśmy podobni do tego wątpiącego Tomasza. Tyle słów wypowiadasz do nas w Kościele, a my uparcie bardziej ufamy sobie niż Tobie. Jakże słaba jest nasza wiara. Zdajemy się mówić: „Jeżeli nie więcej

Bóg jest Wszechmogący, ks. Edward Staniek
Największym jednak czynem Twojej wszechmocy było zmartwychwstanie. Sam dobrowolnie zgodziłeś się na śmierć, oddałeś życie, będąc wciąż Bogiem. W trzy dni później swoją boską wszechmocą przywróciłeś życie umarłemu więcej